:)Diploma nyelvvizsga nélkül?

Diploma nyelvvizsga nélkül?


MSZOE: etikátlan a diplomát nyelvvizsgához kötni

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének (MSZOE) álláspontja szerint a felsőoktatási intézményekben a hallgatók 3-6 éves, rendkívüli szellem és fizikai erőfeszítéssel, anyagi és erkölcsi áldozatokkal megszerzett diplomájának kiadását nem lehet nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásához kötni, meggátolni a fiatalokat abban, hogy tanulmányaik befejezése után végzettségüknek megfelelő munkahelyen tudjanak elhelyezkedni.

Az egyesület etikátlannak tartja, hogy a felsőoktatási intézményekben az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben középfokú, C típusú általános nyelvvizsgát tett. Úgy vélik, az alapképzésben megszerzett végzettséget bizonyító oklevél kiadását nem lehet olyan diszkriminatív feltételhez kötni, amelynek semmi köze a felsőoktatási szolgáltatásokhoz, hiszen az intézmények nem készítik fel a hallgatókat a nyelvvizsgára.
Súlyosan sérti az egyenlő bánásmód elvét az olyan intézkedés, amely megkülönbözteti a hallgatókat vagyoni helyzetük, társadalmi származásuk és az iskolai idegennyelv-oktatás minősége alapján ? vélik. A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének nézete szerint egyértelmű, hogy a sikeres nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű emelt szintű nyelvi érettségi pontszámának elérése nagyban függ a családok anyagi helyzetétől, a szülők iskolázottságától, a tanuló lakóhelyén levő iskolai nyelvoktatás színvonalától és a gyermek (tanuló, hallgató) egyéb helyzetétől.
Az egyesület azt javasolja, hogy a szülők pénztárcáját megterhelő állami nyelvvizsgák helyett a felsőoktatási intézmények minden korlátozás nélkül fogadják el az idegen nyelv tárgyból tett érettségi vizsga eredményét tartalmazó kétszintű érettségi bizonyítványt.
A szülők azt kérik, hogy az oklevél kiadásának feltételeként nyelvvizsga meglétét csak akkor lehessen előírni, ha a felsőoktatási intézmény felkészíti a hallgatót a megfelelő nyelvvizsgára, de csak akkor, ha megfelelő időt is biztosít hozzá, félévenként minimum 2 kreditet.
Az egyesület tagjai azt javasolják, hogy a felsőoktatási intézmények alaptevékenységükhöz igazodóan biztosítsák idegen nyelven a szakterület műveléséhez szükséges szaknyelvi ismeretek oktatását, fejlesztését, és erről adjanak ki nyelvvizsga-bizonyítványt. Azt is javasolják továbbá, hogy töröljék el a nyelvvizsgáért adott diszkriminatív jellegű többletpontokat.
Az egyesület szülői és hallgatói panaszok alapján kezdeményezi az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási szakállamtitkárságán, hogy vizsgálják felül elképzeléseiket, és az idegen nyelvből tett kétszintű érettségi vizsgát tekintsék olyan kizárólagos nyelvi felkészültségnek, amely elegendő a felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezéséhez.

Forrás: www.mno.hu

Egyetemi honlap

Georgikon Alapítvány

Online közösség

.....................
  • 2017/2018-as tanév időbeosztása
  • .....................
    • Egyetemi Kollégiumi Iroda
    • .....................