:)Keresztes Péter BME HÖK elnök beszéde az 56-os megemlékezésen

Keresztes Péter BME HÖK elnök beszéde az 56-os megemlékezésen


A Felsőoktatási Törvény tervezett módosításainak ismeretében a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat teljes mértékben egyetért a beszédben elhangzottakkal.

Vita FÓRUM !!!
FaceBook

A beszéd teljes szövege:

Tisztelt megemlékezők, tisztelt megjelentek!

A Műegyetem ifjúsága nevében köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc kiindulási eseményének helyszínén.

Külön tisztelettel köszöntöm azokat az 56-os műegyetemi hallgatókat, akik fiatalon, nagy lelkesedéssel és energiával, a bátor tenni akarás szándékával elindították azt a folyamatot, amelynek az 1956-os forradalom lett az eredménye.

Kedves 56-os műegyetemi hallgatók! Engedjétek meg, hogy a jelenlegi hallgatóság nevében köszönetet mondjak azért, hogy tetteitekkel megalapoztátok azt a szabadságot, melynek következményeként mi szabadon szólhatunk, és szabad választásokon vehetünk részt.

Hajtó Ödön előző évi kritikáját megfogadva, most az Ifjúság nevében megszólítom a politikát.

1956-ban a Professzorok és a hallgatók együtt, szinte egymásba kapaszkodva meneteltek az elnyomás és a diktatúra ellen a szabad Magyarországért.

Aki a magyar ifjúság ellen tesz, a haza ellen tesz.

Aki a fiatal értelmiség ellen cselekszik, az az ifjúság ellen cselekszik.

Véleményem szerint 2010 Polgári Magyarországában, még a Professzorok Batthyány Körének sem lenne szabad, hogy olyan gondolatai ébredjenek, melynek, gyakran egyéni sérelmekből fakadóan, fő céljai között van a hallgatóság intézményi vezetésből történő eltávolítása, a Hallgatók szerepének eliminálása.

Egy olyan új Felsőoktatási Törvény tervezet, amely a tisztelt professzor urak nyomására az intézményi autonómiát nyomokban sem tartalmazza, amelyben a hallgatókat alsóbbrendű egyetemi polgárként kezelik, nem engedve beleszólást még saját ügyeikbe sem, elfogadhatatlan!

A Kormányzatot is megvezetve, az ilyen törekvéseket támogatók 1956-óta nem látott módon, sáros halina csizmájukkal tapossák a demokráciát.

Miniszterelnök Úr 2009. őszén levelet küldött az egyetemi ifjúságnak, melyben az áll, hogy„a következő polgári kormány nem ellenfelekként, hanem a jövő erőforrásaiként tekint majd a fiatalokra."

Ez alapján kérjük Orbán Viktor Miniszterelnök Urat, mint volt diákvezetőt, hogy a hallgatók jogait és szerepüket az intézmények vezetésében védje meg!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Egyetemi honlap

Georgikon Alapítvány

Online közösség

.....................
  • 2017/2018-as tanév időbeosztása
  • .....................
    • Egyetemi Kollégiumi Iroda
    • .....................