NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

Kedves Hallgatók,

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018-2019-es tanévben is pályázatot hirdet a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói.

ÁLLÁSHIRDETÉS: CLAESSENS GROUP-AGRONÓMUS

Kedves Hallgatók,

A Claessens Group Somogy megye egyik legnagyobb és leginnovatívabb állattartó telepe, amelynek központja Somogyszob Nagybaráti-pusztán található. A cégcsoport fő profilja a sertés- és tejelőszarvasmarha-tenyésztés, míg a növénytermesztés kizárólag a saját állatállomány ellátását szolgálja. A kb. 200 főt foglalkoztató vállalat mára Nagyatád és környéke egyik legjelentősebb munkaadójának számít.

A dinamikusan fejlődő vállalatcsoport folyamatosan bővülő feladatainak ellátására, az alábbi munkakörbe keres új munkatársat:

Növénytermesztő agronómus

GEORGIKON DIÁKNAPOK 2018 TUDNIVALÓK

Georgikon Diáknapok 2018. április 19-22. Minden hasznos információt megtalálsz a programokról, csapatokról, fellépőkről!

VÉRADÁS 2018

Véradás a Georgikonon! 2018. április 19. (csütörtök) D. épület 12:00-17:00!

Megalakult a Hallgatói Önkormányzat

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat Georgikon Kar Részönkormányzata 2018. április 9-én tartotta alakuló ülését a Pannon Egyetem Georgikon Kar főépületében. Az ülésen Simon Réka elnök köszöntője után Doszpot Balázs Ellenörző Bizottsági tag ismertette a 2018-as Hallgatói Képviselő Választás eredményeit. Az ülésen a bizottásgi delegálások mellett a testület megválasztotta Csordás Pétert Kertészmérnök hallgatói referensnek és Maturicz Mátét Mezőgazdasági hallgatói referensnek.

GEORGIKON ÖSZTÖNDÍJ ÉS GEORGIKON SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS

A Pannon Egyetem Georgikon Kara pályázatot hirdet a Georgikon Kar hallgatói részére Georgikon ösztöndíj és Georgikon Szociális ösztöndíj elnyerésére.

 

Georgikon Szociális ösztöndíj: Felhívás

HALLGATÓI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2018 MENETREND

Kedves Hallgatók!

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata Hallgatói Képviselő választást hírdet. További információk a mellékletek között.

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 17/18/2 ELŐZETES EREDMÉNYEK

Kedves Hallgatók,

Megjelentek a rendszeres szociális támogatás előzetes eredményei!

Üdvözlettel: PEHÖK Szociális Bizottság.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DEMONSTRÁTORI FELADATKÖR BETÖLTÉSÉRE

Kedves Hallgatók,

A Pannon Egyetem Georgikon Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00009 sz., "A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen" című projekt keretében a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot hirdet tanszéki/intézeti demonstrátori feladatkör betöltésére nappali és levelezős hallgatók számára.

A támogatás formája: ösztöndíj.

A támogatás forrása: EFOP-3.4.3-16-2016-00009 sz., "A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen"című projekt.

HALLGATÓI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2018

Kedves Hallgatók,

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata Hallgatói Képviselő választást hírdet. További információk a mellékletek között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 11. 23:59.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJRA 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJRA

Kedves Hallgatók!

Pályázatot nyújthattok be Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a 2017/2018. tanév II. félévre!

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 02. 12:00 óra!

További információkat a mellékelt felhívásban találtok!

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018 TAVASZ

Kedves Hallgatók,

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet a 2017/2018-es tanév tavaszi félév Rendszeres Szociális Ösztöndíjának és Alaptámogatásának elnyerésére.
Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy a pályázat leadása és a szükséges dokumentumok, igazolások csatolása a Neptun rendszeren keresztül lehetséges. Az igazolások papír alapon történő beküldése nem szükséges, azonban a Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottsága fenntartja a jogot az eredeti dokumentumok bekérésére. Azon pályázó, aki ennek a kérésnek nem tesz eleget, szociális juttatásban nem részesülhet.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak és kizárólag ezen a pályázaton megszerzett szociális pontjaikat tudják felhasználni a különböző szociális alapú pályázatok benyújtásakor (pl. szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés).

Nagyváthy János Szakkollégium Pótfelvételi

Kedves Hallgatók,

Ezúton értesítelek benneteket, hogy a Nagyváthy János Szakkollégium a tegnapi nap megtartotta felvételi elbeszélgetéseit. A Szakkollégiumba közel harminc fő jelentkezett. Azonban, mivel szeretnék megtartani a szakkollégiumoknál bevált és az Oktatási Hivatal által elvárt 2/3-ados arányt a belsős, illetve külsős (nem kollégista) tagok vonatkozásában, ezért pótfelvételt hirdetünk kizárólag belsős szakkollégiumi férőhelyek betöltésére a 2017/18-as tanév II. félévére (azok számára, akik bent laknak a Pethe Ferenc Kollégiumban).

PEHÖK IDŐKÖZI RÉSZÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI

 

Kedves Hallgatók,


Az alábbi dokumentumban megtekinthetitek a Pannon Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának időközi részönkorményzati választások eredményeit.

 

 

PEHÖK IDŐKÖZI RÉSZÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Kedves Hallgatók,

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alábbi pályázataira tudtok jelentkezni:

 

 

 

 

Egyetemi honlap

Georgikon Alapítvány

Online közösség

.....................
  • 2017/2018-as tanév időbeosztása
  • .....................
    • Egyetemi Kollégiumi Iroda
    • .....................