:)Mi micsoda?

Mi micsoda?


HÖK?
A Georgikon Kar hallgatóinak érdekképviseleti testülete. Feladata a hallgatók szabályzatokban rögzített jogainak az érvényesítése és a nekik járó juttatások felosztása. A HÖK-nek minden beiratkozott hallgató a tagja. Minden évben képviselőket választanak maguk közül. Bárki, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, indulhat a választáson. Minden szaknak van képviselője, akihez fordulhatsz bátran segítségért. Rajtuk kívül még tagja az HÖK-nek az elnök, szociális és gazdasági elnökhelyettes, a Kollégium Bizottság titkára és a megbízottak.

Kolbiz?
Kollégiumi Bizottság. Elsődleges feladata a kollégiumi élet szervezése valamint a kollégium férőhelyek elosztása azon hallgatók között, akik kollégiumi elhelyezést igényelnek. 13 főből áll a bizottság.

KT?
A Kari Tanács dönt minden kari szintű ügyben, pl.: a Kart érintő szabályokat hoz létre. Elnöke a dékán (Dr. Polgár J. Péter), tagjait a karon dolgozó oktatók és hallgatók közül választják.

DJB?
Diákjóléti Bizottság dönt a szociális támogatás felosztásáról ill. egyéb, a hallgatóknak juttatandó támogatásokról. Elnöke egy oktató, tagjai a hallgatók.

Kredit rendszer?
Az egyetemen 1996/97-es tanévben került bevezetésre. Lényege, hogy viszonylag nagy szabadságot biztosít, de előrelátást és nagy megfontoltságot igényel a diákoktól. Tulajdonképpen a tantárgy nehézségi foka 2-12-ig. Sajnos nem mindig felel meg a valóságnak.

OACS?
Oktatási és akkreditációs csoport. Régen tanulmányi osztálynak hívták. A Kar „A” épületében található meg a székhelyük. Bárminemű tanulmányi problémád akad, illetve nem igazodsz ki a NEPTUNON ide ügyintézési időben bátran jöhetsz. A csoport munkatársai segíteni fognak neked. Hétfőn, csütörtökön és pénteken van hallgatói ügyintézés (8:00-10:00, 13:00-15:00, pénteken 8:00-10:00, 12:00-13:00).

Neptun?
Ez nem más, mint az Egységes Tanulmányi Rendszer. Ezen keresztül veheted fel majd a tárgyaidat, vizsgaidőszakban jelentkezhetsz a vizsgáidra. Információkat szerezhetsz tanulmányi- és pénzügyeidről. Amennyiben kollégista leszel, itt kell fizetned a kollégiumi díjadat is. A rendszert a https://neptun11.uni-pannon.hu/hallgato/login.aspx belül is elérheted valamint a HÖK honlapjáról is. Belépéshez kell a NEPTUNKÓD valamint a jelszó. Ezt a beiratkozásnál meg fogod kapni.

JUTTÉR?
Juttatások és térítések. A juttatásokkal és térítésekkel egyetemünkön a Hallgatói Előirányzat Felhasználási Rendjéről, a Hallgatók Részére Nyújtott Támogatásokról és az Általuk Fizetendő Díjakról és Térítésekről Szóló Szabályzat foglalkozik.

Ösztöndíj?
Az ösztöndíjat az előző aktív félévre számított ösztöndíj index alapján osztják. Az első félévben nem kaphattok sajnos, de érdemes jól tanulni, mert mindig jól jön egy kis plusz pénz.

Szoctám?
Rendszeres Szociális Támogatás. Minden félévben igényelhetitek. Pályázni kell, melyhez nyomtatvány áll a rendelkezésetekre. Igazolásokat kell hozzá csatolni. A leadási illetve fellebbezési határidők ki vannak hirdetve. Rendkívüli Szociális Támogatás. A rendszeres szociális támogatással egy időben lehet igényelni. Szintén pályázat útján nyerhető el.

Alaptámogatás
Csak államilag támogatott teljes idejű alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő elsőévesek, az első bejelentkezés alkalmával igényelhetik az alábbi jogcímeken:
- fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
- családfenntartó
- nagycsaládos
- árva
- hátrányos helyzetű
- félárva
- gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

Egyéb ösztöndíjak
- Georgikon alapítvány által meghirdetett ösztöndíjak (erről bővebb információt kaphatsz a HÖK képviselőktől)
- Esély a tanulásra, Bursa Hungarica!
- Köztársasági Ösztöndíj

Az oktatási miniszter kiemelkedő tanulmányi eredmény és tudományos, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgató számára egy tanév időtartamára, köztársasági ösztöndíjat adományozhat. Az ösztöndíj folyósítása havonta történik. Köztársasági ösztöndíjra az egyetem államilag finanszírozott, nappali tagozatos, első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben résztvevő hallgatói pályázhatnak két aktív (lezárt) félév, illetve legalább 55 kreditpont megszerzése után. A pályázat általános feltételeit az oktatási miniszter minden év március 31-ig határozza meg.

TVSZ?
Tanulmányi és vizsgaszabályzat. Ha kicsit jobban el szeretnél mélyedni a jogszabályokban.

UV?
Utóvizsga.

ZH?
Zárthelyi dolgozat. A számonkérés egyik formája, általában félévi aláírás feltétele a 2-es szint teljesítése. Leginkább a középiskolai nagydolgozathoz hasonlít, hiszen nagyobb terjedelmű anyagrészből kell írásban beszámolnod.

TDK?
A Tudományos Diákkör minden évben megrendezésre kerül, kétévente pedig országos konferencia. A hallgatók tudományos kutató munkát végeznek és eredményeikről ezen a konferencián számolnak be. A legjobbak díjazásban részesülnek és előnyt jelent a PhD és pályázatok elnyerésekor.

Gazdász Maraton?
Minden őszi félévben egy 24 órás nonstop vetélkedő a HÖK szervezésében.

DN?
Diáknapok! Minden évben csapatok mérik össze tudásukat és szomjukat, hogy elnyerjék a Georgikon Elöljárói címeket. Jobb ha időben elkezdesz csapatot szervezni/találni.

Bulek?
Nevét a kisgólya zalai elnevezéséből kapta. A mindenkori első éves keszthelyi hallgatókat hívjuk így. A Bulek-vizsgát tevő elsősöket a Főpraxi avatja Bulekká az őszi Bulek-bálon, melyen Bulek diplomát kapnak.

Praxi?
A felsőbb éves hallgatók megnevezése.

Sárgulás?
Egy szép keszthelyi hagyomány, mikor elballagnak a felsőbb éveseink. Palotás a Festetics-kastélyban és este bál az "A" épületben.

Xiros?
Minden szerdán Gazdász klub. Bor minden mennyiségben és egy kis fejtágítás. Jó móka, ne hagyd ki!

Bexi?
Belső Xiros. Keddenként őrület.

Tankönyv és jegyzettámogatás
Ez a támogatás minden államilag finanszírozott hallgatónak minden aktív félévben automatikusan jár. Ennek felhasználásával olcsóbban lehet tankönyvekhez jutni. Fontos, hogy a támogatást a tanulmányok befejezéséig le kell vásárolni, különben elvész.  

Egyetemi honlap

Georgikon Alapítvány

Online közösség

.....................
  • 2017/2018-as tanév időbeosztása
  • .....................
    • Egyetemi Kollégiumi Iroda
    • .....................