:)PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!


írta: Anonymous Ekkor küldte be: 01 június 2015

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet „Külügyi megbízott” tisztség betöltésére.

A megbízás a soron következő HÖK elnök választás végéig tart.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
-a Pannon Egyetem Georgikon Karán nappali tagozatos, aktív hallgatóijogviszony legalább egy évig,
-kiváló kommunikációs, valamint kapcsolatteremtő és kapcsolattartóképesség,
-jó fogalmazási, helyesírási készség.

Ajánlott:
-angol nyelvből nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-valamely más (angolon kívül) idegen nyelv ismerete,
-jó tanulmányi eredmény,
-kiemelkedő közéleti, szakmai vagy kulturális tevékenység,
-külügyi területen szerzett szakmai tapasztalat.

Feladatköre:
-kapcsolattartás nemzetközi hallgatói szervezetekkel,
-részvétel a HÖK nemzetközi projektjeiben,
-hallgatók nemzetközi mobilitásának elősegítése,
-a hallgatók tájékoztatása mobilitási pályázati lehetőségekről
-mobilitási programok felvételi elbeszélgetésein való részvétel
-mobilitási programokban résztvevő bejövő és kimenő hallgatókkal valókapcsolattartás, a vendéghallgatók mentorálása,
-a karra érkező külföldi cserediákok segítése az új kulturális környezetben,
-Külső Kapcsolatok irodájával, a PEHÖK Külügyi Bizottságával, valamint azintézményi, tanszéki Erasmus-koordinátorral történő kapcsolattartás,
-a HÖK honlapján megjelenő mobilitási programok frissítése,
-HÖK ülésein való részvétel,
-az elnök által rá ruházott feladatok ellátása,
-az elnökség munkájának segítése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
-nevét, szakját, évfolyamát, egy arcképét,
-rövid bemutatkozását,
-motivációját a poszt betöltésére,
-nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (ha van).

A pályázatot pdf formátumban 2015. június 14-ig, e-mailben, a hok@georgikon.hu címre kell küldeni. A tárgyban fel kell tüntetni a betölteni kívánt pozíció megnevezését.

A pályázatok elbírálására 1 héten belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információt a hok@georgikon.hu címen lehet kérni.

Keszthely, 2015-06-01

Lóránt Zoltán s.k. HÖK elnök


Egyetemi honlap

Georgikon Alapítvány

Online közösség

.....................
  • 2017/2018-as tanév időbeosztása
  • .....................
    • Egyetemi Kollégiumi Iroda
    • .....................