:)Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Sajtóközleménye

Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Sajtóközleménye


írta: Anonymous Ekkor küldte be: 17 június 2015

Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Sajtóközleménye

Sajtóközlemény:
A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata teljes mértékben elhatárolódik a Műszaki Informatikai Kar Kari Tanácsában hozott, kari kiválást kezdeményező döntéstől. A Kari Tanács tagjai e döntéssel a saját intézményüket és hallgatóikat árulták el.
Ezen meggondolatlan, irracionális és az egész Egyetemre is kiható döntést egy tájékoztató követte, amelyen – mélységesen felháborító módon – csak a kar hallgatói vehettek részt és kitiltották más karok érdeklődő hallgatóit és az intézmény több dolgozóját is.
A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata felszólítja a Kar vezetését, hogy ne informálja félre a saját hallgatóit és teljeskörű, hiteles tájékoztatást adjon az Egyetem minden polgárának egy ilyen horderejű kérdésről.
A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata elhatárolódik a Műszaki Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat döntésétől, miszerint a MIK HÖK tagjai az elvárt kommunikációs kötelezettségeiknek eleget nem téve nem tájékoztatták a Hallgatói Önkormányzat vezetőit és előzetes döntésegyeztetés nélkül önállóan szavaztak a Műszaki Informatikai Kar Kari Tanácsán az Egyetemünket érintő kérdésről. Hivatkozva a Pannon Egyetem sajtóközleményére a Hallgatói Önkormányzat is megkéri a Műszaki Informatikai Kar Kari Tanácsának választott képviselőit, hogy a hallgatók érdekében a Kari Tanácsi tisztségükről mondjanak le, hisz ilyen döntés meghozatalával bizonyították, hogy nem képesek érdemben képviselni a Kar és Egyetemünk érdekeit.
A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata a végsőkig kiáll a Műszaki Informatikai Kar hallgatói mellett és elnézést kér minden hallgatótól, hogy vizsgaidőszakukat ezen információ terhe nehezítette meg. A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata a jövőben törekedni fog arra, hogy továbbra is a hallgatói érdeket képviselje, valamint a hallgatókat érintő kérdésekben – a város és az intézmény véleményét teljes mértékben figyelembe véve – a lehető legjobb módon járjon el.

Pannon Egyetem
Hallgatói Önkormányzat

Hivatalos közlemény: http://hok.uni-pannon.hu/pegkhoksajtoközlemény

Egyetemi honlap

Georgikon Alapítvány

Online közösség

.....................
  • 2017/2018-as tanév időbeosztása
  • .....................
    • Egyetemi Kollégiumi Iroda
    • .....................