:)PÁLYÁZAT ALAPTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSHEZ A 2015/16-OS TANÉV ŐSZI FÉLÉVRE

PÁLYÁZAT ALAPTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSHEZ A 2015/16-OS TANÉV ŐSZI FÉLÉVRE


írta: PeGkHök Ekkor küldte be: 14 október 2015

Kedves Hallgatók!

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanév őszi félév alaptámogatásának elnyerésére.

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy a pályázat leadása a Neptun rendszeren keresztül lehetséges. A kérvényt a Neptun rendszerben legkésőbb 2015. október 30-án déli 12 óráig lehet kitölteni.

A pályázathoz szükséges kérvény elérhető „Kérelem szociális alaptámogatás” néven 2015. október 14-én déli 12:00-tól a Neptun rendszerben, az Ügyintézés --> Kérvények menüpont alatt.

https://neptun.uni-pannon.hu/hallgato/login.aspx

Alaptámogatásra jogosult:
Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemére a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rászorult hallgatónak minősül, továbbá a felsorolt kategóriák valamelyikébe esik:

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy

c) családfenntartó, vagy

d) nagycsaládos, vagy

e) árva,vagy

f) hátrányos helyzetű, vagy

g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy

h) félárva

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemére a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rászorult hallgatónak minősül, továbbá a felsorolt kategóriák valamelyikébe esik:

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy

c) családfenntartó, vagy

d) nagycsaládos, vagy

e) árva,vagy

f) hátrányos helyzetű, vagy

g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy

h) félárva

Alaptámogatásra

NEM jogosult:
- A felsőbb éves hallgatók (képzési szinttől, képzés munkarendjétől függetlenül)

- A szakirányú továbbképzésben (másoddiplomás képzésben) résztvevő hallgatók

- A költségtérítéses,illetve önköltséges képzésben résztvevő hallgatók

- A levelező, illetve esti tagozatos képzésben résztvevő hallgatók

- A Phd hallgatók

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a szoc@hok.uni-pannon.hu e-mail címen, illetve Németh Viktóriánál a nemethviktoria@hok.uni-pannon.hu címen.

Az eredmények várható időpontja: november vége.

Az eredményeket a PEHÖK hivatalos honlapján, a hok.uni-pannon.hu oldalon lehet majd megtekinteni.

A hiányos vagy formai hibás pályázatokat a Szociális Bizottság nem tudja értékelni!

A Hallgatói Önkormányzat döntése ellen fellebbezni a későbbiekben megadott határidőig lehet.

FONTOS TUDNIVALÓK: http://hok.uni-pannon.hu/~pehok/Alapt%C3%A1mogat%C3%A1s.pdf

Egyetemi honlap

Georgikon Alapítvány

Online közösség

.....................
  • 2017/2018-as tanév időbeosztása
  • .....................
    • Egyetemi Kollégiumi Iroda
    • .....................